Typography pure css typography with flexbox headers

Case of use

article #

Heading h1

Heading h2 mute text

Heading h3 mute text

Heading h4 mute text

Heading h5
Heading h6

Article head

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię stracił. Dziś piękność twą w tylu szlachty, w twarz od starych więcej książkowej nauki. Ale stryj na naród przepuszcza odbiera naprzód rozum od kogoś, co wzdłuż po duszy, a my do łona a ja pamiętam czasy, kiedy karę na prawo, koziołka, z powozu. konie porzucone same szczypiąc trawę ciągnęły powoli pod.

Dawno domu nie mógł schwytać. Wojskiego Woźny trybunału. Takie były czary przeciw sobie pozwoli używać na to mówiąc, że serce niewinne ale powiedzieć nie staropolska, ani czerwonych kołnierzy wtenczas, że przymiotów jego proszę Pana Boga. Jeślim tyle nauki lękał się, wleciała przez konar błysnęło jako po duszy, a my na nim stał dwór szlachecki, z jakich rąk strzelby, którą powinna.

Wtem ujrzała młodzieńca i chołodziec litewski milcząc żwawo jedli. , choć świadka nie biegł sług i z wypukłym sklepienie na Tadeusz przyglądał się nieco i okiem podkomorzy pochwałą rzeczy nie zbłądzi i łabędzią szyję. W mym domu dostatek mieszka i nie puste, bo tak na szalach żebyśmy nasz z łąk, i grabliska suwane po zadzwonieniu na kształt ogromnego gmachu słońce.

Article subheader

Rodułtowskim Obuchowicz Piotrowski, Obolewski, Rożycki, Janowicz, Mirzejewscy, Brochocki i żądał. I starzy się niedawno w całej ozdobi widzę i gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała a od stołu przywoławszy dwie ławy umiała się rumieniec oblekły. Tadeusz, na parkanie stała młoda dziewczyna. - tak przekradł się strzelbami a nam się nieznanej osobie przypomniał, że zamczysko wzięliśmy w cyfrę powiązany płotek połyskał się.

  • 1 List
					
						

Heading h1

Heading h2 mute text

Heading h3 mute text

Heading h4 mute text

Heading h5
Heading h6

Article head

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Ile cię stracił. Dziś piękność twą w tylu szlachty, w twarz od starych więcej książkowej nauki. Ale stryj na naród przepuszcza odbiera naprzód rozum od kogoś, co wzdłuż po duszy, a my do łona a ja pamiętam czasy, kiedy karę na prawo, koziołka, z powozu. konie porzucone same szczypiąc trawę ciągnęły powoli pod.

Dawno domu nie mógł schwytać. Wojskiego Woźny trybunału. Takie były czary przeciw sobie pozwoli używać na to mówiąc, że serce niewinne ale powiedzieć nie staropolska, ani czerwonych kołnierzy wtenczas, że przymiotów jego proszę Pana Boga. Jeślim tyle nauki lękał się, wleciała przez konar błysnęło jako po duszy, a my na nim stał dwór szlachecki, z jakich rąk strzelby, którą powinna.

Wtem ujrzała młodzieńca i chołodziec litewski milcząc żwawo jedli. , choć świadka nie biegł sług i z wypukłym sklepienie na Tadeusz przyglądał się nieco i okiem podkomorzy pochwałą rzeczy nie zbłądzi i łabędzią szyję. W mym domu dostatek mieszka i nie puste, bo tak na szalach żebyśmy nasz z łąk, i grabliska suwane po zadzwonieniu na kształt ogromnego gmachu słońce.

Article subheader

Rodułtowskim Obuchowicz Piotrowski, Obolewski, Rożycki, Janowicz, Mirzejewscy, Brochocki i żądał. I starzy się niedawno w całej ozdobi widzę i gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała a od stołu przywoławszy dwie ławy umiała się rumieniec oblekły. Tadeusz, na parkanie stała młoda dziewczyna. - tak przekradł się strzelbami a nam się nieznanej osobie przypomniał, że zamczysko wzięliśmy w cyfrę powiązany płotek połyskał się.

  • 1 List

Setup #

classes less/formir/setup/classes.less #

			
				//// Heading
@h1: h1;
@h2: h2;
@h3: h3;
@h4: h4;
@h5: h5;
@h6: h6;
@h1-class: @h1;
@h2-class: @h2;
@h3-class: @h3;
@h4-class: @h4;
@h5-class: @h5;
@h6-class: @h6;
@h-actions: actions; // class of actions in heading
@h-mute: small; // class or tag alternative text

// Link
@link: .link;

//// Colors
@background-color: background;
@background-color-hoverable: hoverable;
@text-color: text;
@border-color: boder;

//// List
@ul: ul;
@ol: ol;
@li: li;
@list-clear: clear;

//// Article
@article: article;
@article-p: p;
			
		

core less/formir/setup/core.less #

			
				@typography-unit: @base-unit;
@typography-font-size-1: unit(2.5, @typography-unit);
@typography-line-height-1: unit(1.35, em);

@typography-font-size-2: unit(2, @typography-unit);
@typography-line-height-2: unit(1.35, em);

@typography-font-size-3: unit(1.7, @typography-unit);
@typography-line-height-3: unit(1.35, em);

@typography-font-size-4: unit(1.3, @typography-unit);
@typography-line-height-4: unit(1.35, em);

@typography-font-size-5: unit(1, @typography-unit);
@typography-line-height-5: unit(1.35, em);

@typography-font-size-6: unit(0.8, @typography-unit);
@typography-line-height-6: unit(1.35, em);